درباره ما (رزومه):

مرکز تخصصی طب کار دکتر حبیب الهی از سال 1392 در راستای ارتقاء سطح سلامت کیفی وکمی خدمات سلامت کار با استناد به آیین نامه مراکز تخصصی طب کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس گردید.

این مرکز از سال 1382 در قالب شرکتهای مختلف به عنوان یکی از اولین شرکتهای ارائه کننده خدمات سلامت کار در سطح استان اصفهان مشغول بکار بوده و خدمات خود را به صنایع مختلف ارائه کرده است. مرکز تخصصی طب کار دکتر حبیب الهی با مسئولیت فنی و نظارت دکتر مهدی حبیب الهی متخصص طب کار کلیه خدمات تخصصی سلامت کار را انجام می دهد.

سوابق و فعالیتهای کاری دکتر مهدی حبیب الهی :

1- همکاری با سازمان تامین اجتماعی از سال 1380

2- همکاری با سازمان پزشکی قانونی از سال 1380

3- مشاور تخصصی طب کار مجتمع فولاد مبارکه .

4- مشاور تخصصی طب کار سازمان ها و ارگان های مختلف .

سوابق فعالیت های کاری مرکز تخصصی طب کار  دکتر حبیب الهی :

این مرکز تاکنون به شرکتها مختلفی از جمله : مجتمع فولادمبارکه و  شرکتهای پیمانکاری آن ،  کارخانجات سیمان اصفهان،  اردستان ، نایین ، ساروج  و سپاهان، مجتمع سپاهان باطری، مجتمع ریف و خود رنگ ، نساجی ها ، پالایش قطران ذغال سنگ ، همگام خودرو ، گلبافت ،  شیشه ایمنی امید ، قالی سلیمان، کاشی مرجان، صنایع چدن اصفهان ،  نیروکلر ، مبارز ، سازمان برق اصفهان  ( توزیع برق استان، برق منطقه ای، توزیع برق شهرستان  و … ) ، شهرداری های مختلف استان ، کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان ، بیمارستان های خصوصی و دولتی و … ارائه خدمات نموده است.